Tõenäolise juristi karjäärinõue

Advokaadid, kes aitavad kinnisvara abil kindlustada

Kinnipeetu advokaat on riigilitsentsiga advokaat, kes aastase juhendamise, jätkuvas seadusliku hariduse ja kogemuse abil mõistab, kuidas nõustada isiklikke esindajaid , tuntud ka kui testamenditäitjaid ja pärandvara saajaid , kuidas lahendada kõik lõplikud surnud isiku, keda peetakse surmavaks.

Mida testamend advokaat teeb?

Kinnipeetu advokaat , tuntud ka kui kinnisvara advokaat või kinnisvaraadvokaat , vastutab isikliku esindaja eest kogu katseprotsessi algusest lõpuni.

Kõik pärandvara katseprotseduurid sõltuvad riigist, kus surmastus elas surma ajal, ja ka kõigist teistest riikidest, kus pärandas omandis kinnisvara. Näiteks Floridas on kaks erinevat tüüpi katseprotsessi protsessi, mis on lubatud riigi seaduste järgi, sõltuvalt surmaandmete pärandvara väärtusest ja sellest, kui kaua kadudus on surnud:

Süüdimõistmiseks nõutavad sammud erinevad ka selle põhjal, kas surmamõistetud surid, kas see tähendab kehtivat viimast testamenti ja testamenti või testamendit , mis tähendab, et ilma kehtivate viimase tahte ja testamendita. Seetõttu peab süüdimõistev advokaat olema hästi kursis nende riikide kohtupraktikaga, kus advokaat on tegevusluba andnud.

Pange tähele, et kohtuprotsessi advokaadi võib tööle võtta, et nõustada pärandvara saajat juriidilistel ja muudel asjaoludel, mida isiklik esindaja esitas abisaajale kohtuprotsessi käigus .

See võib juhtuda, kui abisaaja ei saa koos isikliku esindajaga hästi teada.

Samuti pidage meeles, et mõned kinnipidamiskohtunikud on spetsialiseerunud pärandvara isiklike esindajate ja abisaajate esindamisele, kes osalevad sündmuse pärandiga seotud eraldi kohtuasjadele või kui abisaaja vaidlustab testamendi testamendi viimase tahte ja testamendi kehtivuse.

Seda tüüpi advokaadid on tuntud kinnisvaraotsuste lahendajana, kohtuprotsessi kohtumenetluses või kinnisvara- ja usaldustoimingute lahendajana.

Kuidas testamendi advokaat soovitab ja abistab isiklikku esindajat

Pärandvara isikliku esindaja esindamisel annab süüdimõistev advokaat järgmist järgmist: