Sõltuva ja lastehoiu maksukrediidi mõistmine

Kõik töötavad vanemad peaksid mõistma ülalpeetava ja lapsehoolduse maksukrediiti, mis vähendab föderaalse tulumaksu summat, mida võlgnete. Kui maksate lapse hooldamiseks kvalifitseeritud hooldajat või päevahoidu, et saaksite töötada või otsida tööd, võite arvatavasti nõuda lapsehoiu maksukrediiti.

Lapsehoolduse maksukrediit on teie sissetulekust lähtuv protsent, mis on seotud tööga seotud lastehoiuteenuste kuludega.

Protsent võib sisemiste tuludokumentide tabelite põhjal olla kuni 20 protsenti ja maksimaalselt 35 protsenti. Lapsehoolduskulude summa, mida saab krediidi suhtes kohaldada, on ühe lapse puhul 3000 dollarit ja rohkem kui ühte last 6000 dollarit.

Teie tööandjalt saadud hüvitised, mis jäid palgast välja, vähendavad lapsehoiu maksukrediidi dollari väärtust. Kui olete abielus, peavad mõlemad teie eest maksma.

Lapsehoolduse maksukrediidi nõudmiseks peate vastama mitmele testile:

Kui olete lahutatud või lahutatud, võib ainult üks vanem taotleda lapse ülalpeetava maksukohustusena. Täiendavate juhiste saamiseks lapsehoiu maksukrediidi nõude kohta vt Siseriiklik tuludeklaratsioon 502.

Allikas: Irs.gov