Eestkostjate või konservaatorite kohustused

Vahi eest hoolitsemine

Kui isik on otsustanud olla vaimne töövõimetus ja ta saab kohtusse või kui alaealine vajab oma vara haldamiseks eestkoste või hooldusõigust, on kohtu määratud eestkostjal või konservaatoril palju ülesandeid ja vastutus kõigi hooldusvajaduste eest hoolitsemise eest. Sõltuvalt selle riigi seadustest, kus kogudus elab, peavad mõned neist ülesannetest ja kohustustest nõuda kohtu nõusolekut, teised ei nõustu.

 • 01 Panga likviidsete varade investeerimine

  Kohus määras eestkostja või konservaatori ülesandeks otsustada, kus asub koguduse likviidne vara ja kes vastutab nende investeeringute kontrollimise eest, näiteks eestkostja ise või professionaalne finantsnõustaja.
 • 02 Kinnisvara ja materiaalse vara seisundi kindlaksmääramine

  Kohus määras eestkostja või konservaatori ülesandeks kindlaks teha, kas kinnisvara ja materiaalne isiklik vara tuleks osta, hoida või müüa. See võib hõlmata otsustamist müüa paroodia autot, et osta korralikult varustatud vanu või mõnda muud sõidukit või müüa palga peamine elukoht või rendipinnad, et suurendada palga hoolduse eest tasumiseks vajalikku raha.
 • 03 Kaitsekassa arvete tasumine ja tulumaksu tagastamine

  Kohus, kes määrab eestkostja või konservaatori, peab tasuma kõik eestkostetava arveid, sealhulgas meditsiini- ja isiklikud arveid, koostama ja esitama kõik tuludeklaratsioonid ja tasuma maksud.
 • 04 Otsus, kus salong elab, ja asjakohase hoolduse korraldamine

  Kohus, kes määrab eestkostja või konservaatori, peab otsustama, kuhu kogudus peaks elama, näiteks kodus, abistatavas eluruumis või tervishoiuasutuses ja seejärel, kes vastutab eestkostetava isiklike ja meditsiiniliste vajaduste eest .
 • 05 Kinnitamise taotlemine, kui see on nõutav

  Sõltuvalt selle riigi seadustest, kus asub eestkoste või konservatoorium, on kohus määranud eestkostja või konservaatorilt nõusoleku, et täita paljusid oma kohustusi ja kohustusi. Näiteks Floridas peab eestkostja või konservaator nõustuma kohtupraktikaga, et müüa mõni eestkostetava kinnisvara või isiklik vara.
 • 06 Raamatupidamise aastaaruannete esitamine ja salakaubaveo kavade koostamine

  Igal aastal määrab kohus eestkostja või konservaatori kohtu ettevalmistamise ja esitamise eest järgmise teabe: üksikasjalik aruanne selle kohta, kuidas koguduse vara osteti, müüdi, investeeriti ja kulutas eelmise aasta eest osakonna nimel ; kui kogudus on vaimselt töövõimetu, arsti aruanne, milles on üksikasjalikult välja toodud hoolekandeosakonna praegune vaimne ja füüsiline seisund ning kas eestkoste on endiselt vajalik; ning üksikasjalik kirjeldus eelmise aasta invaliidsushüvitise saanud arstiabi ja isikliku hügieeni kohta ning järgmise aasta arstiravi ja isikliku hoolduse plaani ülevaade.
 • 07 Väiksematele osakondadele, mis lõpetavad eestkoste sobival ajal

  Kui kogudus on alaealine, siis sõltuvalt riigiseadusest peab alaealisele jõudma 18-aastaseks saamiseni või 21. eluaastani, peab kohus määratud hooldaja või konservaator esitama alaealise vara lõpliku arvestuse, lõpetama eestkoste või konservatooriumi ning jagama ülejäänud vara kindlasti osakonda.