2004. aasta fikseeritud tulumaksumäärad

Allpool on fikseeritud tulumaksu määrad isiklikuks sissetulekuks aastaks 2004.

Kapitalikasumit maksustatakse erineva maksumääraga. Kapitalikasumimaksumäärad on madalamad kui tavalised tulumaksumäärad ja arvutatakse eraldi.

Märkus: tegeliku tulumaksu arvutamiseks peate kasutama järgmisi sisemiste tuludokumentide vorme ja juhiseid:

2004. aasta maksumäärad

Maksumäär Üksi Perekonnapea Abielu esitamine eraldi Abielus ühine esitamine ja kvalifitseerunud naine või lepitaja
Tavaline sissetulek Pikaajaline kapitalikasum ja kvalifitseeritud dividendid Maksustatav tulu üle et Maksustatav tulu üle et Maksustatav tulu üle et Maksustatav tulu üle et
10% 5% $ 0 7 150 dollarit $ 0 10 200 dollarit $ 0 7 150 dollarit $ 0 14 300 dollarit
15% 5% 7,150 29 050 10,200 38 900 7,150 29 050 14 300 58,100
25% 15% 29 050 70 350 38 900 100 500 29 050 58 625 58,100 117 250
28% 15% 70 350 146 750 100 500 162 700 58 625 89325 117 250 178 650
33% 15% 146 750 319,100 162 700 319,100 89325 159 550 178 650 319,100
35% 15% 319,100 - 319,100 - 159 550 - 319,100 -

Maksumäära diagrammid, mis on eraldatud esitamise staatusega

2004 tavalised maksumäärad ühekordse esitamise staatuse saamiseks
[Maksumäära X loend, sisemine tulukood, jaotis 1 (c)]
Kui maksustatav tulu on a b c d e f g
üle kuid mitte üle Maksustatav tulu Miinus Lahutada (b) (a) Korrutise summa Korrutada c) punkti d abil Täiendav summa Lisa (e) ja (f)
$ 0 7 150 dollarit $ 0 × 10% $ 0
7,150 29 050 7,150 × 15% 715,00
29 050 70 350 29 050 × 25% 4 000,00
70 350 146 750 70 350 × 28% 14325.00
146 750 319,100 146 750 × 33% 35 717,00
319,100 - 319,100 × 35% 92,592.50
2004 Tavalised maksumäärad majapidamisarvestuse staatuse juht
[Maksumäära graafik Z, sisemine tulukood, jaotis 1 (b)]
Kui maksustatav tulu on a b c d e f g
üle kuid mitte üle Maksustatav tulu Miinus Lahutada (b) (a) Korrutise summa Korrutada c) punkti d abil Täiendav summa Lisa (e) ja (f)
$ 0 10 200 dollarit $ 0 × 10% $ 0
10,200 38 900 10,200 × 15% 1020
38 900 100 500 38 900 × 25% 5,325.00
100 500 162 700 100 500 × 28% 20 725,00
162 700 319,100 162 700 × 33% 38 141,00
319,100 - 319,100 × 35% 89,753,00
2004. aasta tavapärased maksumäärad abielust eraldi esitamise staatuse saamiseks
[Maksumäära ajakava Y-2, sisemine tulukood jaotise 1 punkt d)
Kui maksustatav tulu on a b c d e f g
üle kuid mitte üle Maksustatav tulu Miinus Lahutada (b) (a) Korrutise summa Korrutada c) punkti d abil Täiendav summa Lisa (e) ja (f)
$ 0 7 150 dollarit $ 0 × 10% $ 0
7,150 29 050 7,150 × 15% 715,00
29 050 58 625 29 050 × 25% 4 000,00
58 625 89325 58 625 × 28% 11 393,75
89325 159 550 89325 × 33% 19,989.75
159 550 - 159 550 × 35% 43 164,00
2004 tavalised maksumäärad abielus esitamiseks ühiselt ja kvalifitseeritud naine või lahkunu esitamise staatus
[Maksumäära graafik Y-1, sisemine tulukood, jaotis 1 (a)]
Kui maksustatav tulu on a b c d e f g
üle kuid mitte üle Maksustatav tulu Miinus Lahutada (b) (a) Korrutise summa Korrutada c) punkti d abil Täiendav summa Lisa (e) ja (f)
$ 0 14 300 dollarit $ 0 × 10% $ 0
14 300 58,100 14 300 × 15% 1430,00
58,100 117 250 58,100 × 25% 8000,00
117 250 178 650 117 250 × 28% 22 787,50
178 650 319,100 178 650 × 33% 39,979.50
319,100 - 319,100 × 35% 86 328,00

Allikas: IRS.gov, tuluprotseduur 2003-85 , pdf.